Line : 0819882628,
Face : Wikran hariratkarun

HVS-7108HQHIF1N 1080P DVR

21__hvs-7104hqhif1n_1080p_dvr_1524593133
7 900บาท ต่อหน่วย

+

21. HVS 7104HQHIF1N 1080P DVR

ข้อมูลจำเพาะ

DS-7108HQHI-F1/N HVS-7108HQHIF1N DVR 1080P 8 1 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface,1920×1080P: 10 fps/ch, 1280×720P: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case 3MP in 2 first Channels
3 500บาท ต่อหน่วย Hikvision 7104HGHIF1 720P DVR
+
8 500บาท ต่อหน่วย HVS-7208HQHIF1N 1080P DVR
+
49 390บาท ต่อหน่วย DS-7332HGHI-SH dvr1080p
+
12 800บาท ต่อหน่วย HVS-7116HQHIF1N 1080P DVR
+
5 500บาท ต่อหน่วย HVS-7104HQHIF1N 1080P DVR
+
9 000บาท ต่อหน่วย Fu HDTVI 7016-V2 16CH
+
13 800บาท ต่อหน่วย HVS-7208HUHIF2N 3MP DVR
+
8 500บาท ต่อหน่วย Hikvision 7116HGHIF1 720P DVR
+
16 300บาท ต่อหน่วย HVS7216HQHIF2N
+
3 000บาท ต่อหน่วย Fu HDTVI 7004-V2 4CH
+
25 200บาท ต่อหน่วย HVS-7216HUHIF2N 3MP DVR
+
12 900บาท ต่อหน่วย HVS-7208HUHIF1N 3MP DVR
+
8 500บาท ต่อหน่วย CCTV 4CH. NVR KENPRO KP-NVR8004HI
+
4 500บาท ต่อหน่วย Fu HDTVI 7008 8CH
+
4 500บาท ต่อหน่วย Hikvision 7108HGHIF1 720P DVR
+
6 300บาท ต่อหน่วย HVS-7204HQHIF1N 1080P DVR
+

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

3 500บาท ต่อหน่วย Hikvision 7104HGHIF1 720P DVR
+
4 500บาท ต่อหน่วย Hikvision 7108HGHIF1 720P DVR
+
ทั้งหมด 1 - 2 จาก 2